Smart projektstyrning för optimalt resultat

Det finns ett smart och enkelt sätt att få projekten klara i tid, enligt budget och med önskat resultat: Copernicus Project erbjuder ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för planering, styrning och uppföljning som gör projekten till en lönsam affär för hela verksamheten.

Systemet är webbaserat och tillgängligt från både fältet och kontoret. Resursplaneringar, milstolpar, tidrapporter och budgetar finns alltid tillgängliga och uppdaterade och du kan fokusera på att driva projektet framåt.

Du får full kontroll på vilka resurser som används och hur behoven ser ut framöver. Tydliga rapporter, på valfri detaljnivå, ger dig möjlighet att hitta rätt balans mellan resurser och resultat, tidsåtgång och deadline. Medarbetarna kan själva se scheman, tidsbudgetar och rapporter, vilket ger en värdefull förståelse och samsyn kring hela projektet.

Den mobila tidrapporteringen minskar tiden från utfört arbete till faktura. Den smidiga hanteringen av upparbetad tid och utlägg gör att du direkt kan sköta projektets fakturering och låta ekonomiavdelningen hantera företagets övergripande rutiner.

Projektredovisningen ger dig en unik möjlighet att följa upp projektets ekonomi. Den fungerar som projektets reskontra och ett försystem till ert ekonomisystem. Du får en kraftfull styrning av verksamheten, färre avstämningar och rutiner att hålla reda på och inget onödigt dubbelarbete. Med några snabba knapptryck hämtar du tydliga rapporter och prognoser som du kan presentera för kunder och ledning.

Copernicus Project passar projekt- och linjeorganisationer med fler än 30 anställda och kan användas av alla i verksamheten: projektledare, medarbetare, linjechef, ekonomichef och VD.


 

Har du frågor?

Ifall du har några frågor om våra erbjudanden eller tjänster så är du välkommen att kontakta oss. Vi gör vårt bästa för att du ska få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.


Kontakta oss